Shinobu Hashimoto

Noticias de Shinobu Hashimoto en Espinof

Shinobu Hashimoto:Muere a los 100 años Shinobu Hashimoto, guionista de las míticas 'Los Siete Samuráis' y 'Rashomon'

Inicio